Start

Nyheter

Johannes skola

Ansökan/ Admission

För ansökan till skolan, mejla till skolans expedition på johannesskola@stockholm.se.

Elever som har både engelska och svenska som dagligt umgängesspråk med minst en vårdnadshavare är välkomna att ansöka om plats i någon av våra tvåspråkiga klasser, där undervisningen ges till 50 procent på engelska och 50 procent på svenska.

Information in English

Kalender

  • 17:30-19:00 Info för vårdnadshavare i blivande f-klass, matsalen, B-huset

    Beskrivning: Informationskväll för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass: kl. 17.30-19.00, i matsalen, B-huset.

  • 09:00-11:00 Öppet hus för vårdnadshavare och blivande elever i f-klass

    Beskrivning: Öppet hus för vårdnadshavare och elever i förskoleklass: kl. 9.00-11.00, i B-huset

  • 17:30-19:00 Skolråd
  • Heldag Författarbesök (Elin Lindell) åk 2-3