Visionen om en skola i världsklass

Välkommen till Johannes skola – skolan med internationell karaktär, tvåspråkig inriktning och hög kvalitet på undervisningen! Här finns svenska och tvåspråkiga klasser, utökad timplan i engelska och lärare med engelska som modersmål.

Klassrummen har interaktiva skrivtavlor och datorer. I anslutning till skolgården finns konstgräsplan, landhockeyrink, löparbanor m.m. Johannes skola byggdes 1890 – en anrik skola med modernt innehåll.

Johannes skola är på god väg mot Stockholms stads vision om En skola i världsklass.

Vi lever numera i en global och öppen värld. Informationstekniken har förkortat alla avstånd och fört människorna närmare varandra. Johannes skola, som byggdes 1890, har på många sätt förändrats lika mycket som omvärlden under de senaste 122 åren.

Skola i världsklass

Vi strävar verkligen efter att vara en skola i världsklass. Vi vill påstå att vi erbjuder en unik möjlighet för det här på Johannes Skola. Vår tvåspråkiga inriktning gynnar samtliga elever på skolan; det engelska språket är såväl ett undervisningsspråk som ett sällskapsspråk och ett lekspråk. Det är ett levande språk som hörs i skolans alla lokaler och under skoldagens alla skeenden.

Vår syn på människan/eleven är holistisk. Det betyder att vi har en helhetssyn där vi ser på elevens alla styrkor och arbetar för att alla elever ska ha väl underbyggda kunskaper i alla ämnen såväl som en god självkänsla och tillit till sin förmåga att lära.

Modern pedagogik och utrustning

Vi har startat en process där vi har ambitionen att ligga i framkant vad gäller pedagogik, miljö och tekniska hjälpmedel. Under de senaste åren har skolan rustats upp med en modern IT-utrustning där det i varje klassrum nu finns ett flertal datorer samt interaktiva skrivtavlor. Den senaste satsningen på IT är 220 stycken iPads som ska användas som ett kompletterande verktyg i undervisningen. Detta innebär en fantastisk möjlighet att lyfta in hela världen i våra klassrum och är givetvis även det en förutsättning för att skapa världsmedborgare i denna allt mer digitaliserade tidsålder.

Olikheter berikar

Hos oss lär sig eleverna tidigt att olikheter berikar och att alla människor har lika värde. Den internationella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt numera globala samhälle. Många elever och föräldrar väljer vår skola just av det skälet.

Catrin Hyllander Nyqwist
Rektor

Dela: