Till innehåll på sidan

Välkomna till fritids för årskurs F-3

Välkomna till fritids för årskurs F–3

”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.” ¹ (Skollagen 14 kap. 2§, s 48)

För Johannes skolas personal betyder det att elevernas fritidstid ska bestå av utforskande och praktiska aktiviteter som kan kopplas till skolarbetet.
Vi arbetar tillsammans med eleverna för att skapa en trygg och trivsam miljö där alla ska känna sig hemma. Vi erbjuder aktiviteter där eleverna får prova på olika former av skapande verksamhet, sport, spel och lek.

En stor del av tiden vistas vi utomhus och därför är kläder för alla väder viktigt! Vi gör utflykter till närliggande parker eller utnyttjar vår stora skolgård och fotbollsplan. Vi vill även ge utrymme för den fria leken som är betydelsefull för elevernas utveckling. Där tränar de sin sociala förmåga och övar sig på ett naturligt sätt i att samarbeta och ta demokratiska beslut.
I matsalen serveras mellanmål varje eftermiddag. Det kan vara fil eller yoghurt med flingor, smörgås med varierat pålägg och mjölk samt frukt. Vi strävar efter att erbjuda eleverna en lugn, näringsrik och hälsosam matstund.

”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande … Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.” ² (Lgr 11, kap 1, 2.5, s 16)
Vi samverkar dagligen med annan skolpersonal då vi sätter lärandet i fokus och vet att en meningsfull fritid ger goda studieresultat. Därför anpassar vi verksamheten på eftermiddagen till barnens dagliga behov. I förskoleklass och årskurs 1 finns dagligen lärare och förskolelärare med på fritids. Fler vuxna i verksamheten skapar trygghet.

Genom att erbjuda en trygg plats för positiva möten mellan elever i olika årskurser och ett utbud av meningsfulla aktiviteter vill vi stärka elevernas personliga utveckling, känsla för demokrati, empati och kreativitet.

Ett nära samarbete med föräldrarna är viktigt för oss. Detta är en förutsättning för att eleverna ska uppleva sambandet mellan skola, hem och fritidshem. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor!

Dela:
Kategorier: