Till innehåll på sidan

Välkommen till Klubben!

Johannes skolas fritidsklubb är en eftermiddagsverksamhet som tar vid efter skoldagens slut för elever i årskurs 4-6. Vi finns längst ner i Johannes skolas A-hus och erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter fram till stängning 17.00.

Verksamhetsidé

Fritidsklubbens verksamhetsidé är att erbjuda meningsfull fritid i ett frivilligt sammanhang på våra elevers lediga tid då skoldagen slutat. Klubben skall vara en välkomnande mötesplats där ramen i verksamheten är personalen som skapar en miljö och en kontinuitet som ger lugn, trygghet, tydlighet och utvecklar en lust till kreativitet.
En verksamhet som lyssnar till barnen och som har kompetens att främja barnens välbefinnande och val av positiv livsstil. Klubbens utrymmen och aktiviteter är flexibla och föränderliga över tid för att bemöta behovet i gruppen.

Mål och åtagande

Johannes skolas fritidsklubb arbetar utifrån skolans gemensamma arbetsplan. Målet är att stärka barnens personliga utveckling, känsla för demokrati, empati, kreativitet och ansvar. Vi erbjuder en trygg plats för positiva möten mellan elever i olika årskurser och ett utbud av meningsfulla aktiviteter. Verksamheten baseras och planeras utifrån elevernas inflytande såsom önskemål och tankar vid våra demokratiska forum och i det dagliga arbetet. Vi lägger särskild vikt vid att pojkars och flickors idéer väger lika tungt i utformningen av verksamheten. Vi samverkar med annan skolpersonal dagligen och sätter lärandet i fokus då vi vet att en meningsfull fritid ger goda studieresultat. Vi anpassar således även verksamheten på eftermiddagen till barnens dagliga behov.

Aktiviteter

Vi serverar varje dag ett näringsriktigt mellanmål till våra elever i matsalen. Vi erbjuder varierade aktiviteter inom rörelse såsom pingis och fotboll. Vi har skapande verksamhet med bl.a. gips, smyckestillverkning, lera och ett stort utbud av rit- och pysselmaterial.  Vi har digitala hjälpmedel, arkad- och tv-spel, traditionella brädspel, kortlekar och böcker.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
Telefonnummer till Klubben: 076-825 37 83

Varmt välkomna!

Dela:
Kategorier: