Till innehåll på sidan

Välkommen till årskurs F-3!

F-3 håller till i A-husets södra flygel med en årskurs på varje våningsplan. Skola och fritids har delvis integrerade lokaler med utrymme för lek och lärande.

Årskurs F-1
Här arbetar förskollärare, lärare och pedagoger på fritids i team kring barnen under deras två första skolår. Tillsammans skapar vi trygghet och lärande under barnets hela dag.
Förskollärarna, lärarna och pedagogerna på fritids arbetar både under skoldagen och under fritidstiden vilket gör att det finns möjlighet att skapa mindre grupper och erbjuda en stimulerande och meningsfull skoldag och fritidstid.

Årskurs 2-3
Lärare och pedagoger på fritids samarbetar i projekt kring eleverna för att stärka lärandet under barnets hela dag. Pedagogerna från fritids är också med i klassrummet under delar av skoldagen. Detta leder till att vi får en röd tråd genom verksamheten och skapar trygghet för barnen.

Dela: