Välkommen till årskurs 2 och 3!

Vi håller till i det stora skolhuset. Skola och fritids har delvis integrerade lokaler men också stora fina fritidsrum med utrymme för lek och lärande.

Lärare och pedagoger på fritids samarbetar i projekt kring eleverna för att stärka lärandet under barnets hela dag. Pedagogerna från fritids är också med i klassrummet under delar av skoldagen. Detta leder till att vi får en röd tråd genom verksamheten och skapar trygghet för barnen.

Dela: