Till innehåll på sidan

Utvecklande fritid på fritidshemmet

Johannes skola erbjuder fritidshemsplats för ditt barn till och med årskurs 3. Våra fritidshem ligger inne i skolans huvudbyggnad, A-huset, med tillgång till skolans övriga lokaler.

Johannes fritidshem ligger mellan många parker. Vi har Nationalstadsparken med Brunnsviken, Bellevue samt lekparker som Vanadislunden, Observatorielunden, Vasaparken och Humlegården.Vi har en engagerad personalgrupp med lång erfarenhet.

All personal på Johannes fritidshem arbetar för att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna får lära sig att visa varandra hänsyn, empati och respekt, det vill säga social kompetens. Eleverna uppmuntras även till att ta egna initiativ.

På fritidshemmen strävar vi efter att skapa en miljö där både intellektuella och sociala färdigheter kan utvecklas. Detta gör vi genom att utveckla en verksamhet som är integrerad med skolan.

Enligt LGR:11 skall fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Vi vet att förutsättningen för skolans uppdrag är ett aktivt samarbete mellan alla vuxna som arbetar i skolan. Därför deltar fritidspersonalen även i klassrummen och bidrar till att kunskapskraven uppnås genom ett aktivt deltagande i skolarbetet. 

Mål

• Utveckla samarbete mellan hemmet och fritids.
• Att få gruppen att fungera ihop och ställa upp för sina kompisar.
• Våga vara ärlig.
• Kunna be om ursäkt.
• Ha respekt för andra människor.
• Vara rädd om fritidshemmets material.
• Känna sig trygg bland personalen och på fritidshemmet.

Fritidshemmet, skolan och hemmet

Vi vill utveckla ett nära samarbete mellan skolan och fritids samt mellan hemmet och fritids. Vi vill också uppmuntra till ett aktivt föräldradeltagande i fritidsverksamheten.

Verksamheten

Vi vistas mycket utomhus. När vi är på utflykter vill vi helst att eleverna hämtas efter klockan 16.00. Fritidshemmet ligger på promenadavstånd från olika parker.

Eleverna får prova på skapande verksamhet i olika former. Våra lokaler tillåter eleverna att i hög utsträckning välja egna aktiviteter. Man kan till exempel spela spel, rita, måla och sy, och vi kan även erbjuda bordtennis och bandy. Ibland har vi  tillgång till gympasalen. Vi har lässtunder och möjlighet till ostörd läxläsning.
Vi har givetvis en hel del återkommande aktiviteter som vi berättar om när du kommer och besöker oss. Utöver detta representerar skolan ett antal språk i tal och skrift. 

Öppettider

Fritids öppettider: Morgon mellan 07.00–08.20 och efter skoltid är det öppet till kl. 18.00 på kvällen. På måndagar öppnar skolan kl.09.00.

Fritidsverksamheten håller stängt två dagar per läsår för gemensam kompetensutveckling och friskvård med pedagogerna. Några torsdagar per termin stänger vi klockan 16.00 för arbetsplatsträffar. Fritidsverksamheten hålls öppen hela sommaren bortsett från två veckor.

Kontaktuppgifter till fritids och fritidsklubb

 

Dela:
Kategorier: