Elevråd

Antal: 1

  • Klassråd och elevråd

    Klassråd

    Vi har schemalagd tid för klassråd varje vecka och i varje klass.  En gång per månad används klassrådstiden till elevråd, läs mer här nedan.
    På Fritids och Klubben har vi fritidsråd en gång i månaden.

    Kategorier: