Till innehåll på sidan

Synpunkter

Vi arbetar med grundinställningen att vår verksamhet alltid kan bli bättre, vi vill hålla en hög kvalitet. För att uppnå detta är vi ärligt nyfikna och intresserade av dina förslag, synpunkter, klagomål och beröm. Vi vill ha en öppen dialog eftersom det ger oss värdefull kunskap om hur vår verksamhet kan bli bättre och vidareutvecklas. Som förälder är du därför alltid välkommen att vända dig till oss med dina synpunkter. Vi har olika forum såsom föräldramöten, skolråd, elevråd och utvecklingssamtal samt föräldraenkät som ger dig möjlighet till direktinflytande. Ni inbjuds systematiskt under året till dessa forum.

Hit vänder du dig

Ni föräldrar och andra kan också enskilt lämna muntliga synpunkter, klagomål och förslag. Vi vill då att du i första hand vänder dig till ditt barns klasslärare eller skolbarnsomsorgspersonal och i andra hand till berörd AE-ledare. Du är även välkommen att höra av dig till skolledningen. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter skriftligt.

Vi vill rätta till fel

Vi är angelägna om att snabbt rätta till fel och vill veta om vi har brustit i våra åtaganden. Vi vill också reda ut eventuella missförstånd som uppstått i verksamheten så fort som möjligt. Att rätta till innebär för oss att se över och förbättra våra rutiner och arbetssätt.

Vi vill att ni som föräldrar så långt som möjligt vänder er direkt till den det berör med era frågor och funderingar. Små brister kan då oftast rättas till omgående. Vi har som ambition att alltid återkoppla och ge snabba svar, senast fem arbetsdagar efter inkommen synpunkt. Vi strävar efter att våra svar och rättelser ska göra er så nöjda som möjligt.

Dela: