Till innehåll på sidan

Svenska och engelska präglar skolan

Johannes har en lång tradition av tvåspråkig undervisning. Denna undervisning är reserverad för elever som har engelska och svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.

Vår tvåspråkiga inriktning gynnar samtliga elever på skolan; det engelska språket är såväl ett undervisningsspråk som ett sällskaps- och lekspråk. Engelskan är ett levande språk som hörs i hela skolan och under skoldagens alla skeden. 

Fram tills 2016 togs det årligen in en klass på skolan med tvåspråkiga elever. Sedan 2016 har de tvåspråkiga eleverna istället integrerats med svenskpråkiga elever i så kallade blandklasser.

Även alla icke tvåspråkiga elever på skolan får utökad undervisning i engelska redan från förskoleklassen.

Vi strävar efter att så mycket undervisning som möjligt av vår undervisning i och på engelska ska bedrivas av lärare med engelska som modersmål. Eftersom vi har engelskspråkiga medarbetare både inom grundskolan och inom fritidsverksamheten genomsyras hela dagen av det engelska språket.

Dela:
Kategorier: