Svenska och engelska präglar skolan

Vi bedriver tvåspråkig undervisning i en av klasserna i varje årskurs. Denna undervisning är reserverad för elever som har engelska och svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.

Vår tvåspråkiga inriktning gynnar samtliga elever på skolan; det engelska språket är såväl ett undervisningsspråk som ett sällskaps- och lekspråk. Engelskan är ett levande språk som hörs i hela skolan och under skoldagens alla skeden. 

De svenska klasserna får utökad undervisning i engelska redan från förskoleklassen.

Vi strävar efter att all undervisning i och på engelska ska bedrivas av lärare med engelska som modersmål. Eftersom vi har engelskspråkiga medarbetare både inom grundskolan och inom fritidsverksamheten genomsyras hela dagen av det engelska språket.

Information in English about the bilingual programme

Dela: