Samverkan mellan skolan och hemmet

I övergripande skolfrågor har vi tidigare samverkat med hemmen via vårt samverkansforum Skolråd. Vi håller för tillfället på att se över hur vi framgent skall samverka med vårdnadshavare runt mer övergripande frågor.

Dela:
Kategorier: