Till innehåll på sidan

Samtalsmodell stoppar kränkningar

Trygghetsgruppen på Johannes skola består av skolsköterska, psykolog, IT-samordnare och kurator.

Vi arbetar förebyggande och konsultativt gentemot pedagoger med målet att motverka kränkningar och trakasserier genom aktiviteter för eleverna samt stöd i alla delar kring arbetet med att anmäla, utreda, åtgärda och följa upp kränkningar.

Vi fungerar som en undersökande utvecklingsgrupp för likabehandlingsområdet i stort och i direkt samarbete med skolans pedagoger och skolledning med att stötta, utveckla och bidra med insatser inom likabehandlingsområdet. Vi bidrar även med kunskap om konflikthantering och normkritisk pedagogik.

Elever som upplever sig kränkta ska vända sig till en vuxen på skolan som de har förtroende för. Det är sedan den vuxne som tagit emot informationen som gör anmälan till rektor, utreder, bedömer åtgärd, följer upp ärendet och avslutar. Den vuxne som tagit emot ärendet tar konsultativt stöd av oss i trygghetsgruppen vid behov.

Dela:
Kategorier: