Samtalsmodell stoppar kränkningar

Vi har en väl fungerande Trygghetsgrupp som träffas en gång per vecka. Den har som uppdrag att arbeta förebyggande mot kränkningar av alla de slag. Gruppen har ett stort ansvar för att utreda eventuella fall av kränkningar, mobbning, trakasserier och diskriminering. De arbetar efter en samtalsmodell som innebär samtal med den utsatta samt den eller de som utsätter. Därefter samtalar man med berörda vuxna på skolan och vårdnadshavarna. Skolledningen informeras och man utformar en handlingsplan för den utsatte samt för den/de som utsätter. Till sist följer man upp och utvärderar tillsammans med berörda parter. Allt dokumenteras, arkiveras/diarieförs enlig de bestämmelser som gäller.

Dela:
Kategorier: