Till innehåll på sidan

Så organiseras arbetet på skolan

Organisatoriskt är vi indelade i två arbetsenheter (AE), F-3 med integrerade fritidshem och 4–6 med integrerad fritidsklubb. Varje AE leds av en arbetsenhetsledare (AE-ledare). Vår organisation med AE där skola och skolbarnsomsorg är integrerade, stödjer ett samutnyttjande av både lokaler och olika pedagogiska kompetenser. Pedagogerna inom fritidsverksamheten är aktiva i klasserna under skoltid för att komplettera lärandet med sin specifika kompetens.

Skolledning

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer varav den ena med huvudansvar som chef/ledare för årskurs F-3 inklusive fritidshem och den andra för årskurs 4-6 inklusive fritidsklubb. I vår operativa ledningsgrupp ingår de två AE-ledarna, de två förstalärarna och vår administrativa ledare.

Pedagogiska utvecklingsmöten

Varje vecka genomför skolledningen pedagogiska utvecklingsmöten med lärar- respektive fritidspersonal. AE-möten har vi en gång per vecka och de leds av AE-ledarna. Skolledningen och vår operativa ledningsgrupp har möte vardera en gång i veckan. Vi genomför 10 arbetsplatsträffar (APT) och 10 möten med samverkansgruppen per år.

Öppettider

Skolan öppnar klockan 07.00 för morgonomsorg och stänger klockan 18.00. På måndagar öppnar skolan kl.09.00. Fritidsverksamheten håller stängt under två dagar per läsår för gemensam kompetensutveckling och friskvård med pedagogerna. Fritidsverksamheten hålls öppen hela sommaren bortsett från fyra veckor då verksamheten samordnas med övriga skolor på Norrmalm.

Dela:
Kategorier: