Så organiseras arbetet på skolan

Organisatoriskt är vi indelade i tre arbetsenheter (AE), F–1 och 2–3 med integrerade fritidshem och 4–6 med integrerad fritidsklubb. Varje AE leds av en arbetsenhetsledare (AE-ledare). Vår organisation med AE där skola och skolbarnsomsorg är integrerade, stödjer ett samutnyttjande av både lokaler och olika pedagogiska kompetenser. Pedagogerna inom fritidsverksamheten är aktiva i klasserna under skoltid för att komplettera lärandet med sin specifika kompetens.

Skolledning

Skolledningen, den strategiska ledningsgruppen, SLG, består av rektor och två biträdande rektorer varav den ena med huvudansvar som chef/ledare för grundskolan och den andra för fritidsverksamheten, budget/uppföljning samt lokaler. I vår operativa ledningsgrupp, OLG, ingår de tre AE-ledarna.

Pedagogiska utvecklingsmöten

Varje vecka genomför skolledningen pedagogiska utvecklingsmöten med lärar- respektive fritidspersonal. AE-möten har vi en gång per vecka och de leds av AE-ledarna. De båda grupperna OLG och SLG har möte vardera en gång i veckan. Vi genomför 10 arbetsplatsträffar (APT) och 10 möten med samverkansgruppen per år.

I huvudbyggnaden finns arbetsenheterna 2–3 och 4–6, vaktmästeri, expedition, skolhälsovård, slöjdsalar, personalrum, bibliotek, faktarum, musiksal, aula och grupprum. Våra två idrottssalar finns i en egen byggnad mitt emot huvudbyggnaden.

OBS: För närvarande (från och med HT 2017) pågår renovering av skolan. Delar av skolan är därför stängd, och fördelningen av klasser följer en tillfällig plan, som följer renoveringens forskridande.

Öppettider

Skolan öppnar klockan 07.00 för morgonomsorg och stänger klockan 18.00. På måndagar öppnar skolan kl.09.00. Om du behöver barnomsorg före denna tid kontaktar du fritidspersonalen. Fritidsverksamheten håller stängt under två dagar per läsår för gemensam kompetensutveckling och friskvård med pedagogerna. Fritidsverksamheten hålls öppen hela sommaren bortsett från två veckor.

Dela:
Kategorier: