Till innehåll på sidan

Så här anmäler du frånvaro

Frånvaroanmälan

Som vårdnadshavare anmäler du ditt barn frånvarande enligt instruktioner på stockholm.se:

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Anmal-franvaro/

OBS: Under lov sker frånvaroanmälan direkt till fritidsverksamheten!

Anmäla frånvaro via telefon

Om du inte är vårdnadshavare men anhörig till barnet och har rätt att sjukanmäla det (eller om du har tillfälliga problem med inloggning i Skolplattformen) kan du göra det genom att ringa till vår telefonsvarare.Det gäller även vårdnadshavare/barn som har sekretessmarkering eller hemligt telefonnummer, eftersom det då inte går att anmäla via sms/appen.  
Då ringer du före kl.08.00 till telefonsvararen, och meddelar barnets för-och efternamn, personnummer, klass och vilket datum frånvaroanmälan gäller.
Numret för telefonanmälan är 08- 508 445 01

 

Dela: