Restriktiv ledighet utanför lov

Vi följer Utbildningsförvaltningens riktlinjer om ledighet för elev:
"Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet. Rektor, eller den rektor utser, beslutar om ledighet för högst 10 dagar under ett läsår. Ledighet utöver 10 skoldagar beslutas av biträdande grundskolechef. Vårdnadshavaren ska vara medveten om att längre ledighet kan innebära att eleven misslyckas att nå målen. För att undvika detta ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen."

Ladda ner ansökan om ledighet för elev. Den hittar du här på hemsidan under Blanketter och dokument. 

Dela:
Kategorier: