Till innehåll på sidan

Öppet hus/Öppna klassrum

Öppet hus

En gång om året brukar vi ha Öppet hus på skolan, oftast i samband med en temavecka. Föräldrarna bjuds in för att se hur ett visst tema genomsyrat arbetet i alla klasser och årskurser. Elever och personal bjuder på utställningar och presentationer av olika slag.

Öppna klassrum

I slutet av varje termin anordnar varje klass ett öppet klassrum där eleverna får visa upp sitt arbete och presentera sin utvecklingspärm. All denna dokumentation ligger sedan, tillsammans med lärarnas omdömen, till grund för utvecklingssamtalet med varje elev.

Dela: