Ny målgrupp för webbsidan

I princip all information på Johannes Skolas webbsida riktad till elever, vårdnadshavare och lärare kommer succesivt att tillgängliggöras i skolplattformen och därefter tas bort från webbsidan. Webbsidan kommer i framtiden i första hand att fungera som skolans kommunikationskanal externt dvs gentemot framförallt eventuella framtida elever och vårdnadshavare och arbetssökande pedagoger.

Dela: