Skolstart ht 2018

Läsåret 2018/2019 börjar den 20 augusti med samling på skolgården kl.09.00 för elever, pedagoger och vårdnadshavare. Därefter går klasserna till sina respektive klasser. Till detta är också vårdnadshavare välkomna.

Skoldagen slutar 13.30, därefter är fritidshemmet öppet för inskrivna elever. För de elever som är anmälda till Fritidsklubben är den öppen till kl.17.00.

Observera att hela skolan är stängd 13 och 14 augusti på grund av studiedagar för all personal. Under dessa dagar är alltså även fritidsverksamheten stängd.

 

Dela: