Information om öppettider på Skärtorsdagen

Skärtorsdag den 29:e mars är det studiedag för lärare och elever, men fritids är öppet. Behöver ni barnomsorg på Skärtorsdagen så ska det anmälas till pedagogiskt ansvariga på fritids senast den 21:a mars. Fritids önskar om möjligt stänga kl.16.00. Behöver ni barnomsorg efter kl.16.00 så behöver det därför också anmälas till ansvarig personal.

Kontaktuppgifter:
F-klass: sewe.kiwanuka@stockholm.se
Åk 1: magnus.svanberg@stockholm.se
Åk 2: irina.lagerstrom@stockholm.se
Åk 3: katarina.soderberg@stockholm.se

Dela: