Anmälan av frånvaro och byte av skolplattform

Under läsåret 2017/2018 byter Stockholms stads skolor plattform för närvaro, frånvaro, elevdokumentation.

Här finns instruktioner för hur vårdnadshavare anmäler elevers frånvaro i nya plattformen

Viktig info till våra elevers vårdnadshavare: Från och med augusti och till och med januari 2018 kommer möjligheten att anmäla del av dag via SMS inte vara tillgänglig. Detta är en tillfällig avstängning. Att anmäla del av dag kommer att fungera igen från och med höstterminen 2018. Vi hänvisar i stället till Stockholm skolwebb för att där anmäla del av dag. 

Information finns i appen, och på Stockholm.se, samt i bifogat dokument (länk).

Dela: