Så kan du prata med barnen om fredagens händelse i Stockholm

Skrämmande händelser väcker frågor och otrygghet hos både barn och vuxna. Som vuxen kan det vara svårt att veta hur man ska svara på dessa frågor och funderingar. Om ditt barn har frågor och tankar om fredagens händelse på Drottninggatan kan du läsa dessa råd från Bris, om hur du pratar med barn och unga om vad som hänt. Ifall du som vårdnadshavare bedömer att ditt barn behöver ytterligare stöd i sin oro kan du ta kontakt med ditt barns mentor, eller personalen i skolans elevhälsoteam, som är uppmärksamma på barnens reaktioner på händelsen. 

Även på  Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP:s sida finns information om hur du kan bemöta barns reaktioner på dådet.

Dela: