Mångsidig musikundervisning

All musikundervisning på skolan bedrivs av utbildade musiklärare. De yngre eleverna har sina musiklektioner i lokaler som ger möjlighet till dans och rörelse. De äldre eleverna har sina lektioner i vår musiksal där det bland annat finns många olika musikinstrument att pröva på.

Utmanande idrott

På Johannes skola finns två idrottssalar. I omedelbar anslutning till vårt idrottshus finns också en fotbollsplan med konstgräs, löparbanor, längdhoppsgrop samt en liten bandyrink. Idrottslärarna förlägger ofta löpslingor, orientering och annan uteidrott till Hagaparken, Vanadislunden och/eller Bellevue.

Skolgården erbjuder flera möjligheter till rörelse och avkoppling: Vi har en ny klätterställning, målade hagar och cykelbanor samt möjlighet att spela basket och bordtennis. Utöver detta finns även en liten scen samt olika sittplatser.

Närheten till flera parker och grönområden samt hela stadens kulturutbud ger oss rika möjligheter till utflykter och studiebesök.

Dela: