Till innehåll på sidan

Hög kvalitet som ska utvecklas

Verksamheten inom skolan styrs av både nationella och kommunala kvalitetskrav. Skolornas resultat och verksamhet utvärderas av skolan, utbildningsförvaltningen, stadsledningskontoret och Skolverket.

Stadens skolinspektörer utvärderar i hur hög grad skolorna uppfyller målen. Alla skolor är dessutom skyldiga att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den ger en bild av skolans kvalitet samtidigt som den är en hjälp för skolan att utveckla och förbättra verksamheten. Kvalitetsarbetet handlar inte bara om att nå upp till en viss nivå, kvaliteten ska dessutom hela tiden utvecklas och förbättras.

Utöver de krav som är gemensamma för samtliga skolor inom Stockholms stad så har många skolor upprättat egna planer för kvalitet och policy inom olika frågor.
Under rubrikerna i navigeringen till höger kan du läsa mer om vår vision och värdegrund om en trygg skolmiljö för alla elever. Du kan även läsa mer på Stockholms stads webbplats. 

Dela: