Fritids

Det går att skicka sms till mobilnumren, men lämna inte röstmeddelande. Vid eventuella oklarheter, kontakta skolans expedition!

Kontaktnummer fritids:

Förskoleklass: 076-129 41 36 
Årskurs 1: 076-129 41 31
Årskurs 2: 076-129 41 32
Årskurs 3: 076-129 41 33
Fritidsklubben: 076- 825 37 83

Dela:
Kategorier: