Följ bloggflödet på Johannes skola

Lärarnas och elevernas bloggande kommer inom kort att flyttas in den nya skolplattformen. Länk till inloggning i skolplattformen finns högst upp på denna sida.

Ett flertal av bloggarna nedan är ej uppdaterade under hösten

--------------------------------------------------

OBS! Bloggarna nedan är från läsåret 2017/2018. Vi hänvisar nu vårdnadshavarna till Skolplattformen!
 

Fa
Fb
Fc
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
6c

IKT-bloggen

2016/2017

Fritidsbloggen f-klass

FA

FB

FC

1A

1B

1C

2A 

2B

3A

3B

3C

4A

4C

5A

5C

Fritids

6A

6B

6C

IKT-bloggen

Idrottsbloggen

 

 

 

 

 

 

Läsåret 2016/2017_

Fa

Fb

Fc

1a

1b

1c

2a

2c

Fritids åk 2-3

3a

4b 

4C

5a

5b

5c

6b

 

IKT-bloggen

IKT-ambassadörerna

Skapande skola-bloggen

 

Läsåret 2014/2015

Fa

Fc

Fb

1 A

1 B

1 C

Klassblogg åk 2 (A)

Klassblogg åk 2 (B)

Klassblogg åk 2 (C) 

Fritidsblogg åk 2

Klassblogg 3a

Klassblogg 3c

Klassblogg 4a

Klassblogg 4b

Klassblogg 4c

Klassblogg 5a

Klassblogg 5b

Klassblogg 5c

Klassblogg 6ac

Klassblogg 6b

IKT-bloggen
 

Idrottsbloggen

Rektorsbloggen

 

 

 

 

 

 

Dela: