Får ditt barn vara med på bild?

Vi vill gärna dokumentera och berätta om vår verksamhet och om aktiviteter på och utanför skolan. Ibland innebär det att vi tar foton som kan komma att publiceras här på skolans hemsida. Du som vårdnadshavare kan välja att tillåta eller inte tillåta att barnets namn eller bild publiceras på hemsidan.

Datainspektionen rekommenderar att skolor frågar efter vårdnadshavares samtycke vid fotografering av elever under 15 år. För elever över 15 år räcker det att eleven själv ger sitt samtycke.

Dela: