Ett aktivt skyddsnät

Vårt Elevhälsoteam (EHT) bedriver ett engagerat och kvalitativt elevhälsoarbete för att fånga upp alla elever som av någon anledning behöver särskilt stöd. Vi träffas varje vecka för att diskutera och ta beslut om insatser för enskilda elever som har särskilda behov. EHT består av skolledning, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare. Skolläkaren deltar på våra möten cirka en gång per månad.

Dela:
Kategorier: