Till innehåll på sidan

En trygg skolmiljö

Vår skola ska uppfattas som en trygg plats som präglas av vår gemensamma värdegrund om alla människors lika värde. Vår internationella karaktär, med många språk, nationaliteter och kulturer som möts, skapar en naturligt positiv samhörighet som främjar likabehandling. Vi håller öppna samtal om olikheter och hur de berikar istället för att hindra. Dialogen om olikheter som berikar påbörjas redan i förskoleklassen för att sedan fortsätta hela vägen upp till årskurs 6. Om eleverna tidigt lär sig att olikheter berikar och att alla människor har lika värde ökar deras möjligheter till ett meningsfullt liv där de som vuxna kan fungera i ett demokratiskt samhälle där varje individ, oavsett olikhet eller likhet är viktig och har sin funktion.

Dela: