Till innehåll på sidan

Dokumenterar för fortsatt kvalitetsutveckling

Vi genomför regelbundet brukarundersökningar där våra elever och föräldrar får tala om vad de tycker är bra och vad vi bör utveckla. Frågorna i undersökningen berör till exempel aktiviteter och lärande, kunskap, trygghet och trivsel samt inflytande. Resultaten jämförs med övriga skolenheter i Stockholm och publiceras sedan för alla intresserade. Ta del av de senaste undersökningsresultaten för Johannes skola på Stockholms stads webbplats.

Dela: