Dokumenterar för fortsatt kvalitetsutveckling

Vi genomför regelbundet brukarundersökningar där våra elever och föräldrar får tala om vad de tycker är bra och vad vi bör utveckla. Frågorna i undersökningen berör till exempel aktiviteter och lärande, kunskap, trygghet och trivsel samt inflytande. Resultaten jämförs med övriga skolenheter i Stockholm och publiceras sedan för alla intresserade. Ta del av de senaste undersökningsresultaten för Johannes skola på Stockholms stads webbplats.

Dela: