Brett samarbete inom Norrmalm

Vi har samverkansavtal mellan förskola/socialtjänst/fritid i stadsdelen och skola i utbildningsförvaltningen. En gång per termin träffar Norrmalms skolledare berörda inom Norrmalms  samarbetspartners för att följa upp hur samverkan har fungerat. 

Dela: