Meddela frånvaro

Från och med höstterminen 2015 sjukanmäler du ditt barn i Skolwebben. Detta kan du göra från din dator, via sms eller genom Skolwebbens app. 

För att logga in på Skolwebben som vårdnadshavare behöver du banklegitimation. Den kan du ladda ner från din internetbank. Du kommer nu att se den information som gäller ditt barn och kan även via Skolwebben kommunicera med skolans personal.

Om ditt barn är sjukt kan du också  anmäla frånvaro via sms eller genom Skolwebbens app. OBS: För att det ska vara möjligt måste ditt mobilnummer vara registrerat som kontaktuppgift i Stockholm Skolwebb. Du kan själv lägga in ditt mobilnummer under "Min profil" i Skolwebben. 

Görs anmälan före 12.00 gäller anmälan för dagen datum, görs anmälan efter 12.00 gäller anmälan för näst kommande dag.

Anmäl frånvaro (heldag)
Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 073-0121740 Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

Anmäl frånvaro (del av dag)
Anmäl att ditt barn ska vara borta del av dag genom att skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt klockslag (från och till), till telefonnummer 073-0121740. Obs! Glöm inte bindestrecken och mellanslaget.

Här finns en videoguide för hur du använder Skolwebbens app! 

Här finns en pdf som visar hur du anmäler frånvaro via sms eller genom appen
 

Om du inte är vårdnadshavare men anhörig till barnet och har rätt att sjukanmäla det (eller om du har tillfälliga problem med inloggning i Skolwebben) kan du göra det genom att ringa till vår telefonsvarare.Det gäller även vårdnadshavare/barn som har sekretessmarkering eller hemligt telefonnummer, eftersom det då inte går att anmäla via sms/appen.   Då ringer du före kl.08.00 till telefonsvararen, och meddelar barnets för-och efternamn, personnummer, klass och vilket datum frånvaroanmälan gäller.
Numret för telefonanmälan är 08- 508 445 01

Skolwebben , som finns på www.skolwebb.stockholm.se , är grundskolans webbplattform där vårdnadshavare och elever bland annat kan se schema och ha kontakt med lärare.
Det är också den plattform vi använder för att administrera elevernas studieresultat, individuella utvecklingsplaner, samarbeta och kommunicera med elever och vårdnadshavare.  Eftersom vissa funktioner är nya även för skolans personal bygger vi upp mängden information som finns där successivt, och vi hoppas att ni har förståelse för detta.

För mer information eller vid problem med inloggning:http://www.stockholm.se/skolwebbfronter-support

 

Dela: