Byskola i Sydafrika

Vi på Johannes Skola i Stockholm är mycket stolta över den fina skolan som vi har byggt i den lilla byn Boons i Sydafrika.

Det hela började i april 1994 med en artikel i Svenska Dagbladet. Den handlade om en liten by på landsbygden i Sydafrika där den svarta befolkningen hade tvångsförflyttats därför att de vita inte ville ha en "svart fläck" på kartan. Deras hus jämnades med marken och den bördiga jorden hyrdes ut till deras vita grannar. De bybor som vägrade flytta sattes i fängelse och torterades. När apartheid upphörde fick byborna genom en domstolsprocess rätt att återvända till sin mark. Händelsen fick stor uppmärksamhet i de sydafrikanska tidningarna. Allas ögon riktades mot de första svarta som fick upprättelse under det nya systemet. Den lilla byn beskrevs som det svarta Sydafrikas hopp.

Johannes+Johannes=sant

Enligt tidningen hette åldermannen i byn Johannes. Det var då idén kläcktes att vi på Johannes Skola, Stockholm, kunde hjälpa byborna att bygga en skola för deras barn. Förslaget presenterades för personalen i skolan och alla ställde sig mycket positiva till projektet.

En av våra föräldrar, en  sydafrikan, var på väg att hälsa på sin sjuke far i Johannesburg och lovade att besöka byn och erbjuda vår hjälp. Hon sa att byborna var mycket rörda över vårt erbjudande. Vi fick ett fax från byns talesman där det stod, "Thank God for the miracle of Johannes School in South Africa." Vi kontaktade SIDA som ställde sig mycket positiva till projektet. Vi följde SIDAs anvisningar och grundade en ideell förening bland skolans elever, föräldrar och personal.

Fortsatt stöd

Efter det att skolan nu är igång har vårt arbete fortsatt genom stöd till skolans och byns utveckling. Vi har bland annat planterat fruktträd och dessutom har vi haft en optiker på plats som har hjälpt barn och bybor med att prova ut glasögon.

Om du är intresserad av att stödja vårt projekt eller att veta mer, kontakta oss gärna genom:

Anna-Karin Eklöf
Föreningen Johannes School in South Africa
Johannes Skola
Roslagsgatan 61
113 52 Stockholm telefon 08-508 44 500

Dela: