Brett samarbete inom Norrmalm

Vi har en sedan flera år en etablerad samverkansöverenskommelse mellan Normalms skolor och Norrmalms stadsdelförvaltning beträffande verksamheterna inom förskolan, socialtjänsten och fritidsenheten. Även polis ingår i överenskommelsen och sedan hösten 2010 även de privata anordnarna inom skola och förskola i Norrmalms område. En gång per termin träffar Norrmalms skolledare berörda inom Norrmalms stadsdelsförvaltning och övriga samarbetspartners för att följa upp hur samverkan har fungerat. Nytt samverkansavtal upprättas varje år.

Dela: